Akcje charytatywne i ekologiczne

Zbiórka plastikowych nakrętek

Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w akcji „Nakrętka” organizowanej przez Żoliborskie Stowarzyszenie Dom – Rodzina – Człowiek. Zebrane nakrętki są przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego. czytaj dalej

Zbiórka zużytych baterii

Od kilku lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. czytaj dalej

Pola nadziei

Jednym z ważniejszych celów wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie i uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. czytaj dalej

Paczka dla Kombatanta

Przedszkole przystępuje do akcji „Paczka dla Kombatanta” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na rzecz dziennego domu opieki Powstańców Warszawskich. czytaj dalej

Godzina dla ziemi

Przedszkole po raz kolejny włącza się oraz zachęca Rodziców i dzieci do udziału w akcji Godzina dla Ziemi. czytaj dalej

Pomaganie przez ubranie

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji charytatywnej: „Pomaganie przez ubranie” czytaj dalej

Góra grosza

Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach przedszkoli i szkół w całej Polsce. Organizatorem jedenastej już edycji jest Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie. czytaj dalej

Pomóżmy pomagać

Od kilku lat w przedszkolu organizujemy zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt. czytaj dalej