Ćwiczenia logopedyczne

ĆWICZENIA I WIERSZYKI LOGOPEDYCZNE

Szanowni Państwo zachęcam do odwiedzania zakładki z ćwiczeniami logopedycznymi, gdzie zamieszczone są propozycje ćwiczeń usprawniających między innymi aparat artykulacyjny. Proponuję rodzicom, by wraz ze swoimi dziećmi powtarzali lub uczyli się na pamięć logopedycznych wierszyków czytaj dalej

Wiersze z głoską [dż]

Dżdżownica, Dżokej czytaj dalej

Wiersze z głoską [cz]

„Szop pracz”; „Kubeczek” czytaj dalej

Wiersze z głoską [ ż ]

Żona lekarza, Żuk do żuka czytaj dalej

Wiersze z głoską [sz]

Ptaszek i kasza, Cicho-sza czytaj dalej

Wiersze z głoską [z], [c], [dz]

Co za litera?, Po dzwonku czytaj dalej

Wiersze z głoską [ s ]

Psotny Sylwek, Ala ma Asa czytaj dalej

Wiersze z głoska [ś], [ź]

Głodny ślimak ( głoska [ś] ) Zięby w zimie ( głoska [ź] ) czytaj dalej

Wiersze z głoska [dź], [ć]

Dzielne dzięcioły (głoska [dź] ) Bociany (głoska [ć] ) czytaj dalej

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

są to ćwiczenia , które odgrywają ważną rolę w profilaktyce wad wymowy, ale także pomagają rozwijać mowę zwłaszcza u najmłodszych dzieci. czytaj dalej

Ćwiczenia języka

Ćwiczenia języka- aby przygotować aparat artykulacyjny do prawidłowego mówienia, warto wcześniej wykonać pogimnastykować język. czytaj dalej

Ćwiczenia żuchwy

Ćwiczenia żuchwy są najprostszymi ćwiczeniami, gdyż wynikają z podstawowych czynności fizjologicznych, jakie wykonuje człowiek: ziewanie, jedzenie. Mają one na celu usprawnianie motoryki ogólnej narządu oraz ćwiczenie układów żuchwy potrzebnych do artykulacji poszczególnych dźwięków. Wykonujemy je 3 -5 razy. czytaj dalej

Ćwiczenia warg

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest niezwykle ważna dla wyrazistości wypowiedzi oraz jakości wypowiadanych głosek. Miedzy innymi do ćwiczeń aparatu artykulacyjnego należą czytaj dalej

Ćwiczenia percepcji wzrokowej

Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować u wszystkich dzieci, gdyż im więcej będą one miały doświadczeń tym lepiej i szybciej będą się do nich odwoływały, a co za tym idzie zminimalizujemy ryzyko powstawania deficytów rozwojowych., w tym deficytów mowy. czytaj dalej

Ćwiczenia logorytmiczne

Ćwiczenia logorytmiczne polegają na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, dzięki którym można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała, w tym ruchy narządów mowy. Ich głównym celem jest korygowanie wad mowy i słuchu, uwrażliwianie na rytm, tempo, dynamikę i barwę dźwięku. czytaj dalej

Ćwiczenia leksykalne

Ćwiczenia leksykalne- mają na celu rozwijanie mowy dziecka poprzez wzbogacanie zasobu jego słownictwa. czytaj dalej

Ćwiczenia usprawniające małą motorykę

Pola ruchowe dłoni i narządów artykulacyjnych znajdują się w sąsiadujących ze sobą okolicach kory mózgowej .Odpowiednia stymulacja rąk bezpośrednio pobudza ośrodek w mózgu odpowiedzialny za ich funkcje percepcyjno-motoryczne, a dzięki temu pośrednio aktywizuje ośrodki odpowiedzialne za rozwój mowy . Dlatego wszystkie ćwiczenia małej motoryki u dziecka są bardzo ważne, ponieważ pozytywnie wpływają na kształtowanie się jego mowy i wymowy. czytaj dalej

Ćwiczenia oddechowe

Czynność mowy jest nierozerwalnie związana z oddychaniem. Podczas spoczynku oddychamy nosem, natomiast w czasie mówienia oddychamy przede wszystkim ustami: szybki wdech, powolny i długi wydech. Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony i wydłużenie fazy wydechowej. czytaj dalej

 

 

Dzień otwarty przed rekrutacją 3.03.2020 r. godz. 18.00

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej 25.02 – 2.03. Rekrutacja do przedszkoli, zapisy na opiekę wakacyjną – szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

 

 

 

Font Resize
Contrast