Grupa XI "Misie"

misie3

nauczycielki:

  • GRAŻYNA ZEMBRZYCKA – nauczyciel dyplomowany
  • ANNA JASEK – nauczyciel mianowany

pracownik obsługi:

  • JOLANTA ŁUKASZEWICZ

Rok szkolny 2019/2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

J. angielski Wrzesień czytaj dalej