Opieka wakacyjna w przedszkolach w 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej serwisu Biura Edukacji opublikowane zostały:

– Wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę

– Wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Poza ustalonymi przerwami przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach w lipcu i sierpniu br. będą prowadziły zajęcia dla dzieci.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne