• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Szanowni Rodzice! W roku szkolnym 2017/ 2018 przystąpiliśmy do programu profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” , której inicjatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Realizacja programu; program czyste powietrze Założenia programu: Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów Stanowi on...

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do Programu Profilaktyki Chorób Zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”, który skierowany jest do dzieci przedszkolnych (5, 6 lat), kadry pedagogicznej i rodziców. Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zwiększenie wiedzy ma temat szczepień ochronnych oraz znaczenia higieny rąk w profilaktyce tych...

W roku szkolnym 2019/2020 nasze Przedszkole przystąpiło do programu zdrowia profilaktycznego pt „Wiem co jem – ekosztuczki w kuchni”. Program skierowany jest do dzieci młodszych jak i starszych ,a także rodziców. Celem programu jest  zwiększenie świadomości tego co wpływa na nasz organizm, a także wiedzy na temat konieczności racjonalnego wykorzystywania...