• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Od września 2003 r. przedszkole realizuje program ekologiczny – „Warszawa stolicą czystości” mający na celu wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Jego celem jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych form edukacji. Dzieci mają możliwość nauki przez poszukiwanie, odkrywanie, przeżywanie i eksperymentowanie. Dzięki temu tworzymy możliwość oddziaływania...

Od roku 2012 w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Sportowe przedszkole – program dla dzieci 5 i  6 -letnich” rozwijający sprawność ruchową dzieci. Projekt ten jest realizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności fizycznej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ruch...

Wspomagając rozwój dydaktyczno-wychowawczy nasze przedszkole w grudniu 2014 roku przystąpiło w ramach fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” do programu „Czytające przedszkole”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie...

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za: upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie, promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy, podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta, integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy, branie udziału...