Warsztaty plastyczne

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach, stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności plastycznej, umacnianie wiary dziecka we własne możliwości,  zdolność wypowiadania się  w różnych technikach plastycznych oraz wzmacniać więzi rodzinne. Kontakt z działaniami plastycznymi ma sprawiać dziecku radość i przyjemność. Treści, metody i formy proponowane na warsztatach są dostosowane do potrzeb, oczekiwań i zainteresowań dzieci.

Osoby prowadzące: Ewa Walaszczyk, Anna Jasek.

 

 

Zapisy na opiekę wakacyjną 25 marca od godz. 9.00 do 7 kwietnia do godz. 24.00 – szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

 

 

 

Font Resize
Contrast