Warsztaty plastyczne

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach, stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności plastycznej, umacnianie wiary dziecka we własne możliwości,  zdolność wypowiadania się  w różnych technikach plastycznych oraz wzmacniać więzi rodzinne. Kontakt z działaniami plastycznymi ma sprawiać dziecku radość i przyjemność. Treści, metody i formy proponowane na warsztatach są dostosowane do potrzeb, oczekiwań i zainteresowań dzieci.

Osoby prowadzące: Ewa Walaszczyk, Anna Jasek.

 

 

 

12.05 – 20.05. 2020 r. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola. Wyniki rekrutacji do przedszkoli – listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się w dziale Informacje dla rodziców/Rekrutacja