Warsztaty plastyczne

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach, stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności plastycznej, umacnianie wiary dziecka we własne możliwości,  zdolność wypowiadania się  w różnych technikach plastycznych oraz wzmacniać więzi rodzinne. Kontakt z działaniami plastycznymi ma sprawiać dziecku radość i przyjemność. Treści, metody i formy proponowane na warsztatach są dostosowane do potrzeb, oczekiwań i zainteresowań dzieci.

Osoby prowadzące: Ewa Walaszczyk, Anna Jasek.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja