Pracownicy Przedszkola

Dyrektor Przedszkola

Ewa Wieczorek- nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Przedszkola

Izabela Wróblewska- nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

Imiona i nazwiska nauczycieli znajdują się w zakładce „Grupy”, a godziny pracy grup w dziale: „Informacje dla rodziców”

Nauczyciele języka angielskiego: Teresa Muzalewska – nauczyciel dyplomowany, Joanna Garbowska – nauczyciel mianowany,

Nauczyciel rytmiki: Alicja-Lubicz Sawicka

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Magdalena Królicka – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel religii: Ewa Zacharzewska – nauczyciel mianowany

Harmonogram zajęć dodatkowych znajduje się w dziale „Informacje dla rodziców”

Specjaliści:

Logopeda

Katarzyna Czerwińska-Czernik- nauczyciel dyplomowany

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 7:30 – 14:30
wtorek 12:00 – 15:00
środa 7:30 – 14:30
czwartek 7:30 – 14:30
piątek 7:30 – 13:30

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się we wtorki w godzinach:
15.00-16.00

W następujących terminach:

22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019,7.01.2020, 4.02.2020, 3.03.2020 7.04.2020, 12.05.2020, 2.06.2020

Psycholog

Psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 18 opiekującym się dziećmi z PP Nr 366 jest Danuta Berdychowska

Godziny pracy:

Wtorek 8.00-12.00

Piątek 13.30-17.30- w następujące dni: 13.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019, 25.10.2019, 08.11.2019, 22.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019

03.01.2020, 17.01.2020, 07.02.2020, 21.02.2020, 06.03.2020, 20.03.2020, 03.04.2020, 17.04.2020, 08.05.2020, 22.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 18
WARSZAWA, UL. KONCERTOWA 4
TEL.: (22) 643 78 08, (22) 855 64 00, 501 763 136
e-mail: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 18

Pracownicy Administracji:

Kierownik gospodarczy

Hieronima Konobrocka

Godziny pracy 8.00-16.00

Referent

 Małgorzata Tomaszewska

Godziny pracy 7.45-15.45

Intendent

Halina Włodarczyk

Godziny pracy 8.00-16.00

Pracownik szatni

Danuta Pietrusińska

Godziny pracy 6.30 – 9.00 i 12.00 -17.30

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja