„Mamo, Tato, wkrótce będę przedszkolakiem- program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich”

cele programu:

  • tworzenie optymalnych warunków dla łatwiejszej adaptacji dziecka w przedszkolu,
  • ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
  • tworzenie najkorzystniejszych warunków do nawiązania przez dziecko różnorodnych interakcji z rówieśnikami i personelem przedszkola,
  • udział w zabawach i zajęciach rozwijających świadomość poczucia przynależności do danej grupy społecznej,
  • skrócenie okresu adaptacji małych dzieci do przedszkola we wrześniu,
  • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola,
  • integracja dzieci i rodziców między sobą,
  • nawiązanie współpracy z rodzicami.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja