„Przedszkolak w świecie plastyki”

Głównymi celami w naszej pracy z dziećmi bazując o program plastyczny będą:

1. Kształcenie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach oraz zdolności estetycznego postrzegania.

2. Umacnianie wiary dziecka we własne możliwości i zdolność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych poprzez linię , barwę i formę przestrzenną.

3. Stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności plastycznej:

 • organizowanie na terenie placówki przedszkolnej spotkań z twórcami ludowymi oraz zapoznanie z ich twórczością.
 • organizacja kącików plastycznych w salach , wyposażenie ich w niezbędne przybory plastyczne: papier do rysowania , kredki , farby , plastelinę , itp. oraz ich dostępność dla dzieci.
 • wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej w albumy ze znanymi reprodukcjami obrazów, w książki wspomagające nauczyciela w organizacji zajęć plastycznych , w płyty opowiadające o wielkich artystach naszych czasów.
 • organizacja konkursów plastycznych wewnątrzprzedszkolnych,
 • udział w konkursach plastycznych organizowanych w dzielnicy jak i na terenie Polski
 • organizacja wycieczek w ważne regiony kulturowe w województwie mazowieckim tak, aby dzieci miały możliwość obcowania ze sztuką na „ żywo”.

cele szczegółowe

Dziecko potrafi, zna i umie:

 • Posługiwać się prostymi narzędziami plastycznymi
 • Stosować różne barwy i ich odcienie w pracach plastycznych
 • Tworzyć rzeźby z masy papierowej, gliny, masy solnej, modeliny
 • Komponować formy przestrzenne z papieru, sznurka
 • Tworzyć małe formy zdobnicze, np. biżuteria
 • Posługiwać się nożyczkami
 • Nazywać podstawowe narzędzia malarskie
 • Rozróżniać gatunki malarskie ( pejzaż, portret i martwa natura )

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja