„SPORT TO ZDROWIE, KAŻDY PRZEDSZKOLAK CI TO POWIE”

Cele programu:

– zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych i grach sportowych.

– kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej.

Cele szczegółowe:

Dzieci:

– chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno- ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

– wiedzą, że ruch to zdrowie;

– zdają sobie sprawę, że trzeba dbać  o prawidłową postawę ciała;

– znają formy aktywnego wypoczynku;

– znają zasady rywalizacji sportowej;

– słuchają poleceń nauczyciela i prawidłowo na nie reagują;

– dokładnie i starannie wykonują ćwiczenia;

– współpracują w zespole podczas aktywności ruchowej;

– umieją radzić sobie z przegraną podczas zabaw z elementem rywalizacji;

– przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

– doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową;

– doskonalą umiejętność pokonywania własnych słabości;

– doskonalą umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną.

 

 

 

12.05 – 20.05. 2020 r. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola. Wyniki rekrutacji do przedszkoli – listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się w dziale Informacje dla rodziców/Rekrutacja