„Rodzic bliżej przedszkola” – program współpracy z rodzicami.

cele programu:

  • podniesienie jakości współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych jej form
  • promocja placówki w środowisku lokalnym,
  • nawiązanie partnerskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków,
  • poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i jej pracowników,
  • zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami,
  • aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola,
  • współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,
  • zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno – wychowawczymi dzieci,
  • obustronne wsparcie rodzic – nauczyciel w oddziaływaniach edukacyjno – wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,
  • poszukiwanie partnerów, ofiarodawców, sponsorów.

 

 

Dzień otwarty przed rekrutacją 3.03.2020 r. godz. 18.00

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej 25.02 – 2.03. Rekrutacja do przedszkoli, zapisy na opiekę wakacyjną – szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

 

 

 

Font Resize
Contrast