Nasze publikacje

Rodzicu, nie lekceważ mleczaków!

Zaniedbanie zębów mlecznych dziecka wynika najczęściej z błędnego przekonania rodziców, że skoro mleczaki wypadną, to nie warto ich leczyć. czytaj dalej

Co warto przeczytać dziecku

  „Żubr Pompik. Tropy na śniegu” T.Samojlik, wyd. Media Rodzina        Przygody małego ciekawskiego żuberka Pompika sprytnie „przemycają” najmłodszym konkretne fakty ze świata przyrody, a szczególnie ekosystemu Puszczy Białowieskiej (wszak autor to naukowiec, biolog). „Zimowa” cześć przygód jest najlepsza do pierwszego spotkania z bohaterami: to tu dowiemy się, kiedy Pompik się urodził i dlaczego jest […] czytaj dalej

PRZEROST TRZECIEGO MIGDAŁKA A MOWA DZIECKA

Przyczyny: – wrodzony przerost migdałka – skutek częstych infekcji bakteryjnych i wirusowych -następstwo alergii (alergie wziewne i pokarmowe) czytaj dalej

Dziecko „Samo dzielne”!

Stopień samodzielności dzieci zależy od tego jak postępują z nimi dorośli, którzy je wychowują, a więc przede wszystkim zależy od rodziców lub bezpośrednio opiekunów. Samodzielność nie przychodzi sama. „Zostaw, bo wylejesz”, „nie dotykaj, bo stłuczesz”, „daj, ja to zrobię lepiej/szybciej/dokładniej” – stale słyszy przedszkolak. Dziecko nie będzie miało okazji do samodzielnej działalności, jeśli będzie stale wyręczane przez dorosłych. czytaj dalej

Zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych

Informacji o otaczającym świecie dostarczają nam zmysły. Dziecko odbiera z otoczenia bodźce zmysłowe za pomocą wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. czytaj dalej

Rozwój mowy a mała motoryka

W skomplikowanym procesie rozwoju mowy, rozwój ręki, a dokładnie dłoni – opanowanie jej ruchów i poprawa precyzji ma ogromne znaczenie. czytaj dalej

Przedszkolny saoir-vivre

Na savoir – vivre zawsze jest czas. Nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie aby podjąć naukę odpowiedniego zachowania. czytaj dalej

Kiedy wybrać się do logopedy?

Koniecznie udaj się z dzieckiem do logopedy, gdy dziecko: czytaj dalej

Jąkanie- problem nie tylko logopedyczny

Według specjalistów, w Polsce może się jąkać nawet 500 tysięcy osób. Problem można zauważyć już w drugim roku życia. Jąkanie może prowadzić do niskiej samooceny i mieć wpływ na każdą płaszczyznę młodzieńczego i dorosłego życia. czytaj dalej

Muzyka a rozwój dziecka

Muzyka pełni ważne funkcje rozwojowe i terapeutyczne. Dotyczy to zarówno jej słuchania, jak i gry na najprostszych instrumentach muzycznych. czytaj dalej

Tablet i telewizja

TABLET I TELEWIZJA –WPŁYW NA MAŁE DZIECKO   Hipnotyzujący ekran. Każdy widział jak to działa u małych dzieci, szczególnie niemowląt. Wystarczy włączyć telewizor i mamy piorunujący efekt w postaci uspokojenia, wręcz „hipnozy”. Dziecko niemal nie odrywa wzroku od ekranu. Jednak część dzieci po kontakcie z ekranami reaguje pobudzeniem psychoruchowym, czyli wzmożoną wrażliwością na bodźce, nerwowością, […] czytaj dalej

Dziecko przed telewizorem

Telewizor stanowi w wielu domach nieodłączny element spędzania wolnego czasu, towarzysząc rodzinie podczas posiłków, rozmów, a dzieciom podczas zabawy. czytaj dalej

PRZYCZYNY WAD ZGRYZU U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Przyczyny wady zgryzu w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. czytaj dalej

Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

W obecnych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym jest sprawą bardzo ważną dla każdego człowieka. czytaj dalej

Przyczyny wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym

Okres niemowlęcy ( do 1 r.ż.) – sztuczne karmienie zamiast karmienia piersią, czytaj dalej

Rola zabawy w rozwoju dziecka

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Wiek przedszkolny często nazywany jest wiekiem zabawy, bo niemal każda działalność przedszkolaka jest  zabawą. czytaj dalej

Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka

Zaobserwuj, czy twoje dziecko reaguje na dźwięki, ponieważ prawidłowy słuch jest warunkiem rozwoju mowy. Pamiętaj, że dziecko najpierw uczy się słuchać, a potem mówić. Słuch w procesie przyswajania mowy ma największe znaczenie. czytaj dalej

GŁOŚNE CZYTANIE A ROZWÓJ MOWY DZIECI

Jednym z czynników pływającym na rozwój mowy dzieci jest głośne czytanie. czytaj dalej

Bezpieczny przedszkolak

Natura dziecka jest integralnie związana z niedostateczną świadomością w wielu obszarach. Małe dzieci charakteryzuje brak przewidywania skutków podejmowanych działań, (…) czytaj dalej

Dziecięce spotkania z matematyką

Kształtowanie pojęć matematycznych możemy rozpocząć u dzieci już od najmłodszych lat. Dzieci spotykają się z matematyką na każdym kroku, ponieważ jest ona elementem naszego codziennego życia. czytaj dalej

Przedszkolak patriotą

Jak wprowadzić najmłodsze pokolenie w tematykę patriotyzmu?. Jak otworzyć ich umysły i serca na ojczysty kraj, na jego historię, na dziedzictwo kulturowe. Jak przygotować „maluczkich” do tego, by weszły w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, otwarte, emocjonalnie przywiązane do ojczystego kraju. czytaj dalej

Podaj łapę

„Podaj łapę” Artykuł Doroty Sumińskiej, ukazał się w czasopiśmie „Skarb”/październik 2015. czytaj dalej

Znaczenie twórczośći plastycznej dziecka

Każda mama dobrze wie, jak cennym skarbem są rysunki dziecka. Często wzruszają nas, bawią, rozśmieszają, zaskakują dojrzałością i świeżością spojrzenia oraz artystycznego wyrazu. czytaj dalej

Ważne sprawy przedszkolaka

czyli próba odpowiedzi na pytania: skąd się biorą dzieci, co to jest śmierć? czytaj dalej

Wartości w życiu dziecka

Priorytetową rolę w poznawaniu i kształtowaniu wartości spełnia rodzina. To w niej dziecko uczy się pierwszych więzi, uczy się patrzeć na świat i siebie, a przykład i zachowania bliskich najlepiej przemawiają do małego człowieka. czytaj dalej

Rozwojowa niepłynność mówienia

Jednym ze specyficznych trudności związanych z opanowaniem przez dzieci w wieku przedszkolnym systemu językowego jest niepłynność mówienia. Polega ona na powtarzaniu sylab i wyrazów, przeciąganiu głosek, pauzach, powtórkach i wtrąceniach. czytaj dalej

Zabawy naszych dziadków

Dla najstarszego pokolenia widok bawiących się wnuków w zabawę znaną dziadkom z ich dzieciństwa, budzi zawsze wzruszenie i radość, wzmacnia więź łączącą kolejne pokolenia. Warto znać te zabawy i rymowanki, a bawiąc się z dziećmi, utrwalać ich treść i melodię. czytaj dalej

Jak pomóc dziecku w nauce angielskiego? –
Korzyści z wczesnego rozpoczęcia nauki języka obcego

Małym dzieciom nauka przychodzi w naturalny sposób. W przeciwieństwie do nastolatków i dorosłych posiadają one wewnętrzną motywację, przyswajają wiedzę bez świadomego procesu uczenia się. Dzieci potrafią naśladować wymowę i samodzielnie rozpracowywać reguły gramatyczne. Osoba, która rozpoczyna w dzieciństwie naukę jednego języka obcego, wypracowuje sobie instynktowną strategię, dzięki której w przyszłości o wiele łatwiej będzie się uczyć kolejnych języków. czytaj dalej

Empatia w rozwoju dziecka

Empatia to inaczej współodczuwanie, czyli umiejętność przeżywania takich uczuć, jakich doświadcza druga osoba, zdolność wczuwania się w stan emocjonalny drugiej osoby. Empatia wyrasta ze świadomości własnych uczuć –im bardziej człowiek jest świadomy swoich emocji, tym łatwiej rozpoznaje uczucia innej osoby. Empatię można i warto u dzieci kształtować. Empatia może być określana jako swoista predyspozycja osobowościowa, zdolność lub cecha osobowości. Każda osoba może charakteryzować się innym poziomem empatii. Osoba mało empatyczna odznacza się niewielkim poziomem zdolności wczuwania się w stany emocjonalne innych. W przeciwieństwie do niej osoba bardzo empatyczna cechuje się wręcz niezwykłą umiejętnością trafnego odczytywania i przeżywania cudzych emocji. Empatia, jako cecha czy też zdolność, jest czymś, czego można się wyuczyć w toku rozwoju. czytaj dalej

Za dużo na małej głowie

Dziecko przestymulowane w przedszkolu. Artykuł Anny Kordzińskiej-Grabowskiej (Wychowanie w przeedszkolu nr 11 grudzień 2014) czytaj dalej

Bajka i baśń w życiu dziecka w wieku przedszkolnym

Każde dziecko posiada „czarodziejską moc”, którą można nazwać kreatywnością. Moc ta, to umiejętność wyobrażania siebie, wymyślania, zdolność do fantazjowania, umiejętność improwizowania i duża produktywność. Wyraża się ona za pomocą języka mówionego, pisanego, muzyki, plastyki itp. Twórczość dziecka stanowi pewien rodzaj jego aktywności, wyrażenia własnych przeżyć, emocji, myśli, sądów, pragnień, ale przede wszystkim potrzeb i jak pozostałe aktywności wpływa na rozszerzanie jego wiedzy, wyobraźni i twórczego myślenia, szczególnie, co jest najważniejsze, na budowanie jego własnej osobowości. czytaj dalej

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla przedszkolaków
Drodzy Rodzice zachęcam Was do wspólnego wykonywania ćwiczeń aparatu artykulacyjnego z Waszymi pociechami. Poniższe ćwiczenia mają na celu zarówno zapobieganie wadom wymowy, jaki korygowanie już powstałych. czytaj dalej

Ważne informacje dla rodziców dziecka z wadą wymowy

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc synowi/córce pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych. czytaj dalej

Znaczenie edukacji muzycznej w rozwoju dziecka

Muzyka to dziedzina sztuki, która towarzyszy człowiekowi w różnych sytuacjach, w każdym okresie jego życia. Kontakt z muzyką jest nie tylko miłym sposobem spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim szansą rozwoju pełnej i integralnej osobowości człowieka. czytaj dalej

Trudności zdolnego przedszkolaka

O wspieraniu zdolności i talentów mówi się obecnie coraz więcej. Powstają punkty konsultacyjne dla dzieci zdolnych, specjalistyczne placówki, fundacje. Czy dzieci zdolne rzeczywiście tego potrzebują? Nabywają nową wiedzę i umiejętności wydawałoby się bez wysiłku, zazwyczaj dobrze radzą sobie w przedszkolu. czytaj dalej

Zmienić świat –
to zmienić siebie, czyli przedszkolak – ekologiem…

Przyroda to piękny, fascynujący i tajemniczy świat, który dostarcza nam wielu pozytywnych emocji, cieszy, wzrusza, uczy. Obcowanie z przyrodą daje nam – zarówno dzieciom, jak i dorosłym – spokój, stwarza okazję do odpoczynku, odprężenia i relaksu. czytaj dalej

Moje dziecko będzie przedszkolakiem –
kilka wskazówek dla rodziców

Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Jest przejściem z sytuacji znanej do nieznanej. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest właśnie przedszkole. czytaj dalej

Kilka słów o gotowości do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego

Przez dojrzałość szkolną – inaczej: gotowość szkolną, przygotowanie do szkoły – rozumiemy osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. czytaj dalej

Leworęczność u dzieci

Nasz świat to świat ludzi praworęcznych. Żyją w nim także ludzie leworęczni, którzy są inni, są odmieńcami, ale tylko w statystycznym słowa znaczeniu. Stanowią bowiem mniejszość. czytaj dalej

Nadpobudliwość psychoruchowa

Jak wspierać dzieci z tym zaburzeniem, jak z nimi pracować?
Nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenia równowagi procesów nerwowych z przewagą procesów pobudzania nad hamowaniem.?

Zespół nadpobudliwości charakteryzuje się odmienną pracą mózgu, która uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań w sferze uwagi, ruchów, emocji. Dziecko z ADHD ma za mało zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania, żyje w chaosie bodźców. Powoduje to zaburzona równowaga między wytwarzaniem i funkcjonowaniem dopaminy i neoadrenaliny – substancji przekaźnikowych, które łączą komórki mózgu. Dopamina jest odpowiedzialna za selekcję bodźców do mózgu i uniemożliwia skupienie się na jednym wybranym. czytaj dalej

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Pójście do przedszkola to przełomowy i bardzo ważny moment w życiu dziecka. Dla wielu oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą społeczną. Maluch zaczyna funkcjonować w dwóch środowiskach: rodzinnym i przedszkolnym. Zmienia się dotychczasowy tryb życia. Pojawiają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w przedszkolu. Dla wielu dzieci pierwsze spotkanie z nowym środowiskiem jest niezwykle trudnym przeżyciem. Większość 3-latków w pierwszych dniach pobytu ostro reaguje na zmianę środowiska. Obserwujemy wtedy płacz przy rozstaniu z rodzicami, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, bierne zachowanie w czasie zajęć lub złośliwość i agresję. Dlaczego te pierwsze dni są tak trudnym okresem w życiu dziecka?. czytaj dalej

 

 

Dzień otwarty przed rekrutacją 3.03.2020 r. godz. 18.00

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej 25.02 – 2.03. Rekrutacja do przedszkoli, zapisy na opiekę wakacyjną – szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

 

 

 

Font Resize
Contrast