Rada Rodziców Przedszkola nr 366 w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium:

Przewodniczący: Małgorzata  Piechotka gr. IX

Wiceprzewodniczący:  Bartosz  Strutyński gr. VII    

Sekretarz: Magdalena  Gołębiowska gr. VIII

 

Członkowie:

Dorota  Hahn gr. I

Joanna  Barciszewska – Szarapa gr. II

Magdalena  Wolak gr. III

Anna  Dobrzańska gr. IV

Małgorzata  Łatkiewicz – Pawlak gr. V

Piotr  Bagnowski gr. VI

Karolina  Smolano gr. X

Joanna  Pisarzewska gr. XI

Mateusz  Jagiełło gr. XII

Regulamin Rady Rodziców

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Protokół-z-posiedzenia-Rady-Rodziców-w-dniu-24-09-2019-r

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 09 10 2018 r

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Protokół dnia 5.10.2017 (strona1)

Protokół dnia 5.10.2017 (strona2)

Protokół dnia 5.10.2017 (strona3)

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Protokół dnia 18.12.2016 (strona1)

Protokół dnia 18.12.2016 (strona2)

Protokół dnia 18.12.2016 (strona3)

Protokół dnia 27.09.2016 (strona1)

Protokół dnia 27.09.2016 (strona2)

Protokół dnia 27.09.2016 (strona3)

Uchwała z dnia 12.12.2016

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Protokół z dnia 08.10.2014 r. (strona 1)

Protokół z dnia 08.10.2014 r. (strona 2)

Protokół z dnia 08.10.2014 r. (strona 3)

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Protokół z dnia 25.09.2013 r.

Protokół z dnia 26.11.2013 r.

Protokół z dnia 18.12.2013 r.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja