Zasady korzystania z szatni przedszkolnej

W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w szatni Rada Rodziców Przedszkola nr 366 ustaliła w dniu 31.08.2010 r. Zasady korzystania z szatni przedszkolnej.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni.

W tym celu zabrania się:

  • Biegania i zabaw,
  • Sadzania dzieci na szafkach,
  • Przynoszenia i zostawiania leków (tabletki, syropy),
  • Zostawiania i spożywania jedzenia,
  • Pozostawiania fotelików samochodowych,
  • Wprowadzania rowerów i hulajnóg,
  • Wjeżdżania wózkami.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja