Warszawa Stolicą Czystości

Od września 2003 r. przedszkole realizuje program ekologiczny – „Warszawa stolicą czystości” mający na celu wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Jego celem jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych form edukacji. Dzieci mają możliwość nauki przez poszukiwanie, odkrywanie, przeżywanie i eksperymentowanie. Dzięki temu tworzymy możliwość oddziaływania na ich rodziny, a dalej na całe społeczeństwo.

Celem bezpośrednim jest „podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska, a zwłaszcza selektywnej zbiórki odpadów”. Dzieci aktywnie uczestniczą na terenie szkoły/przedszkola w zbiórce: baterii, makulatury, plastikowych nakrętek, odzieży, biorą udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

Program obejmuje 6 obszarów tematycznych: ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, segregacja odpadów, ochrona gleby i kształtowanie terenu, zdrowy tryb życia.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja