Warszawa Stolicą Czystości

Od września 2003 r. przedszkole realizuje program ekologiczny – „Warszawa stolicą czystości” mający na celu wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Jego celem jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych form edukacji. Dzieci mają możliwość nauki przez poszukiwanie, odkrywanie, przeżywanie i eksperymentowanie. Dzięki temu tworzymy możliwość oddziaływania na ich rodziny, a dalej na całe społeczeństwo.

Celem bezpośrednim jest „podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska, a zwłaszcza selektywnej zbiórki odpadów”. Dzieci aktywnie uczestniczą na terenie szkoły/przedszkola w zbiórce: baterii, makulatury, plastikowych nakrętek, odzieży, biorą udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

Program obejmuje 6 obszarów tematycznych: ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, segregacja odpadów, ochrona gleby i kształtowanie terenu, zdrowy tryb życia.

 

 

 

12.05 – 20.05. 2020 r. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola. Wyniki rekrutacji do przedszkoli – listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się w dziale Informacje dla rodziców/Rekrutacja