Więcej wiem, mniej choruję

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do Programu Profilaktyki Chorób Zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”, który skierowany jest do dzieci przedszkolnych (5, 6 lat), kadry pedagogicznej i rodziców.
Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zwiększenie wiedzy ma temat szczepień ochronnych oraz znaczenia higieny rąk w profilaktyce tych chorób.

Realizując program chcemy:

  • zwiększyć wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny,
  • wykształcić i utrwalić nawyki higieniczne wśród dzieci w miejscach zagrożeń (toaleta , kuchnia i jej otoczenie, zabawa ze zwierzętami, nowe strefy klimatyczne),
  • zwiększyć umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń,
  • zwiększyć wrażliwość dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych,
  • uświadomić znaczenie szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów i nauczycieli,
  • zwiększyć wiedzę o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganiu.

Treści projektu edukacyjnego poruszają temat aktualnych zagrożeń zdrowotnych dzieci wywołanych czynnikami zakaźnymi. Jego zadaniem jest zapobieganie m. in. zatruciom pokarmowym, chorobom kontaktowym, odzwierzęcym, ściśle związanych ze środowiskiem przedszkolnym.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

Więcej wiem mniej choruję

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja