• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, władze centralne przedłużają obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Ze względów bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19 do 18 kwietnia nieczynne pozostają m.in. żłobki i przedszkola – wyjątkiem jest opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na stronie Biura Edukacji.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Poniżej treść dokumentów, które obowiązują w okresie od 18 maja do odwołania pandemii COVID-19

Procedura organizacji pracy przedszkola w epidemii od 1 września

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

list Prezydenta m.st. Warszawy

10zasadplakat rodzice plakat scaled

Procedura podejrzenia zakazenia_P i SP ogólnodostępne

Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

Wzór_oswiadczenie rodzica o zapoznaniu

Wzór_zgoda na mierzenie temperatury

dezynfekuj_dlonie

infografika dla rodzicow_1

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi.