• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Procedura postępowania w razie wypadku w Przedszkolu nr 366 § 1 1. Pracownik przedszkola, który pierwszy otrzymał wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w...

Regulamin przebywania dzieci na świeżym powietrzu w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy...

  Regulamin określający uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Nr 366 w stosunku do dzieci przebywających w placówce z widocznymi objawami choroby   Podstawy prawne:  Ustawa...

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne dorosłe osoby, pisemnie...