• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Ćwiczenia leksykalne- mają na celu rozwijanie mowy dziecka poprzez wzbogacanie zasobu jego słownictwa .

rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów i nazw na obrazkach, w otoczeniu,

nazywanie i opisywanie różnych czynności,

opowiadanie historyjek obrazkowych,

opowiadanie ilustracji,

udzielanie szczegółowych odpowiedzi na pytania,

nazywanie tego, co dziecko widzi i czym się interesuje,

wielokrotne powtarzanie z dzieckiem nowo zasłyszanych słów,

dbałość o poprawność gramatyczną wypowiedzi