• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Cele programu: – zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych i grach sportowych. – kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze... 

cele programu:  podniesienie jakości współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych jej form promocja placówki w środowisku lokalnym, nawiązanie partnerskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków, poznanie...

cele programu:  rozpoznawanie i rozwijanie u dzieci zdolności indywidualnych. stwarzanie warunków (sytuacji edukacyjnych) do odkrywania, poznawania, eksperymentowania, działania w różnych formach, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywnych...

Głównymi celami w naszej pracy z dziećmi bazując o program plastyczny będą: 1. Kształcenie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach oraz zdolności estetycznego postrzegania.