• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

cele programu:

 • tworzenie optymalnych warunków dla łatwiejszej adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 • tworzenie najkorzystniejszych warunków do nawiązania przez dziecko różnorodnych interakcji z rówieśnikami i personelem przedszkola,
 • udział w zabawach i zajęciach rozwijających świadomość poczucia przynależności do danej grupy społecznej,
 • skrócenie okresu adaptacji małych dzieci do przedszkola we wrześniu,
 • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola,
 • integracja dzieci i rodziców między sobą,
 • nawiązanie współpracy z rodzicami.