• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Od września 2003 r. przedszkole realizuje program ekologiczny – „Warszawa stolicą czystości” mający na celu wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Jego celem... 

Od roku 2012 w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Sportowe przedszkole – program dla dzieci 5 i  6 -letnich” rozwijający sprawność ruchową dzieci. Projekt ten... 

Wspomagając rozwój dydaktyczno-wychowawczy nasze przedszkole w grudniu 2014 roku przystąpiło w ramach fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” do programu „Czytające przedszkole”. Celem programu jest... 

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie, promowanie aktywności twórczej...