• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Wspomagając rozwój dydaktyczno-wychowawczy nasze przedszkole w grudniu 2014 roku przystąpiło w ramach fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” do programu „Czytające przedszkole”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

Program „Czytające Przedszkola” skierowany jest głównie do rodziców. Jednak wielu rodziców nie znajduje czasu ani motywacji, by czytać dzieciom. Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie. Wspólne czytanie pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy ich języka oraz rozwija wyobraźnię.

Realizując program pragniemy:

 • zapoznać dzieci z ważniejszymi utworami literatury dziecięcej;
 • kształtować zainteresowania książką oraz czytelnictwem
 • udoskonalać umiejętności wypowiadania się na temat treści utworów pełnymi zdaniami;
 • kształtować rozumienie potrzeby szanowania książek oraz nauczyć współodpowiedzialności za nie;
 • rozbudzać u dzieci ciekawość świata;
 • zachęcać dorosłych do głośnego czytania dzieciom.

Warto wiedzieć, że:

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
 • uczy myślenia, poprawia koncentrację,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka,
 • poszerza wiedzą ogólną,
 • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
 • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
 • chroni przed zagrożeniami ze strony masowe kultury,
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

W ramach programu w naszym przedszkolu:

-Nauczycielki i inni pracownicy naszego przedszkola codziennie czytają dzieciom co najmniej przez 20 minut ich ulubione bajki, baśnie, wiersze.

– Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny ( babcie, dziadków, starsze rodzeństwo ) do systematycznego czytania w domu

– Zapraszamy rodziców i innych członków rodzin, gości do czytania swoich ulubionych bajek, baśni i wierszy na terenie naszego przedszkola.

Ważne, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. By był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Choćby 20 minut w ciągu dnia albo przed snem. By głośne czytanie w domu, w przedszkolu stało się przyjemna rutyną.

ctfot