• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach, stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania aktywności plastycznej, umacnianie wiary dziecka we własne możliwości,  zdolność wypowiadania się  w różnych technikach plastycznych oraz wzmacniać więzi rodzinne. Kontakt z działaniami plastycznymi ma sprawiać dziecku radość i przyjemność. Treści, metody i formy proponowane na warsztatach są dostosowane do potrzeb, oczekiwań i zainteresowań dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 zawieszamy organizację warsztatów z powodu COVID-19