• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w akcji „Nakrętka” organizowanej przez Żoliborskie Stowarzyszenie Dom – Rodzina – Człowiek. Zebrane nakrętki są przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego.  
Od kilku lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć. Substancje te są niebezpieczne dla środowiska, gdy trafiają bezpośrednio do kosza...

Jednym z ważniejszych celów wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie i uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. Dlatego też, każdego roku bierzemy udział w akcjach propagujących niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy szczególnie tego potrzebują. Od 2015 roku nasze przedszkole wspiera Hospicjum Onkologiczne św.Krzysztofa, które uczestniczy w kampanii „ Pola Nadziei” mającej na...

Przedszkole przystępuje do akcji „Paczka dla Kombatanta” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na rzecz dziennego domu opieki Powstańców Warszawskich, placówki, w której kombatanci będą mogli skorzystać z opieki medycznej, jak również miło spędzić czas.