• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w akcji „Nakrętka” organizowanej przez Żoliborskie Stowarzyszenie Dom – Rodzina – Człowiek. Zebrane nakrętki są przeznaczane na zakup... 

Od kilku lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu... 

Jednym z ważniejszych celów wychowania przedszkolnego jest rozbudzanie i uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. Dlatego też, każdego roku bierzemy udział w akcjach propagujących niesienie bezinteresownej... 

Przedszkole przystępuje do akcji „Paczka dla Kombatanta” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na rzecz dziennego domu opieki Powstańców Warszawskich, placówki, w której kombatanci będą mogli...